.
wtorek, 3 października 2023
.
INTERNET
.
CENNIK
.
POMOC
.
POCZTA
.
INTERNET
.
 
oferta
internet
.   skrzynka pocztowa
.   konto WWW
.   serwer wirtualny
 
pomoc
.   MailAs
.   HostAs
.   WebAs
 
WebAs

1. Podstawy
2. Logowanie
3. Funkcje
3a. Statystyki
3b. Konta FTP
3c. Domeny - modyfikacja
3d. Domeny - dodawanie
3e. Wyszukiwarka
3f. Logi
4. Zakończenie

Wprowadzenie

Program WebAs służy do administracji subdomenami dla danej domeny. Program pozwala na dodawanie przez użytkownika dodatkowych subdomen dla danej domeny, zmianę parametrów subdomen, zmianę hasła do konta FTP, ustawienie haseł do statystyk, pobieranie logów serwera i inne. Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie pojęć użytych w opisie programu:

nazwa domeny - nazwa domeny przypisanej do serwera (konta FTP)
login - nazwa konta FTP
hasło - hasło przypisanie do danego konta FTP
logowanie - wejście do programu
konto FTP - przestrzeń dyskowa w której umieszczamy pliki ze stroną WWW, w tym wypadku konto którym będziemy zarządzać
alias pocztowy - alternatywny adres e-mail
lista pocztowa - automat do rozsyłania wiadomości na wiele adresów email równocześnie
SSL - protokół bezpiecznego połączenia
wyszukiwarka - pozwala na sprawdzenie czy dana domena jest wolna i na jakich znajduje się dnsach
logi serwera WWW - zapisy poleceń wykonywanych na serwerze

do góry


Sposób logowania się do programu.

Program WebAs zainstalowany jest na każdym z serwerów pod adresem http://webas.itserwis.pl. Logowanie do programu odbywa się w sposób szyfrowany za pomocą usługi SSL (kodowanie 128 bit). WebAs działa na porcie 2020 w związku z czym jeśli korzystamy z sieci wewnętrznej należy zwrócić uwagę czy powyższy port jest dostępny (usługa na firewallu). W tym przypadku należy również koniecznie zwrócić uwagę czy połączenie z którego korzystamy nie odbywa się przez serwer Proxy. Obydwa przypadki: zablokowany w sieci wewnętrzej port 2020 lub korzystanie z serwera Proxy uniemożliwi korzystanie z programu. Powyższa konfiguracja jest konieczna w celu zapewnienia jak najwyższego standardu bezpieczeństwa oraz stabilnej pracy oprogramowania. Jeśli powyższe warunki są spełnione możemy już zalogować się do programu i dokonać konfiguracji konta. Wpisując w przeglądarce adres programu: http://webas.itserwis.pl w pierwszej kolejności otrzymujemy komunikat "Alert zabezpieczeń". Aby przejść dalej należy wybrać opcję: "Czy chcesz kontynuować? - Tak". Po wciśnięciu przycisku ukaże się poniższa strona (kolorystyka zależna od użytkowanego serwera):
logowanie WebAs
Jako login wpisujemy nazwę konta FTP, które jest przypisane do domeny użytej przy wpisywaniu adresu np.: "itserwis", a w polu hasło wpisujemy hasło dla konta FTP przyznane przez administratora.Po wpisaniu wszystkich powyższych informacji możemy już zalogować się do programu i rozpocząć konfigurację usług.

do góry


Opis poszczególnych funkcji programu.

Po zalogowaniu do programu WebAs ukaże się Państwu poniższa strona. Znajdują się na niej wszystkie parametry potrzebne do administracji subdomenami.
właściwości serwera wirtualnego

do góry


Statystyki - zakładka ta ma charakter wyłącznie informacyjny. Przedstawia statystyki transferów (ilość danych przesłanych w MB) dla danego konta FTP. Tabela uwzględnia takie usługi jak WWW, poczta oraz FTP dla konta oraz dla wszystkich przypisanych do niego domen oraz subdomen. Dzięki temu zestawienie możemy w każdej chwili sprawdzić jaki ruch generują nasze serwisy. Istnieje możliwość wygenerowania statystyk za poszczególny dzień wybranego miesiąca lub też za cały miesiąc. Statystyki należy kontrolować przynajmniej kilka razy w miesiącu jeśli istnieją przesłanki by sądzić, że transfer na koniec miesiąca może być większy niż limit podany dla danej opcji serwera. Ruch wygenerowany powyżej ustalonego limitu jest dodatkowo płatny.

do góry


Konto FTP

a) Nazwa konta - nazwa konta nadana przez administratora serwera
b) Opis konta - parametr ten pozwala administratorowi serwera na identyfikację użytkownika (w głównym programie administracyjnym)
c) Zajętość - faktyczna zajętość konta FTP
d) Limit zajętości - limit przyznany przez administratora serwera
e) Ważność konta FTP - ważność konta ustawiona przez administratora serwera - ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny
f) Data aktywacji domeny - data założenia domeny w programie administracyjnym
g) Data ostatniej zmiany - data ostatniej modyfikacji domeny wykonana w programie administracyjnym
h) Zmiana hasła - pozwala na samodzielną zmianę hasła przez użytkownika konta FTP, w polu "stare hasło" - należy wpisać hasło do tej pory używane, następnie nowe hasło należy podać dwukrotnie w celu uniknięcia pomyłki przy wpisywaniu nowego hasła. Hasło może zawierać litery oraz cyfry i mieć długość od 6 do 16 znaków.

Limity programu Webas - informacje na temat limitów przyznanych przez administratora dla domeny:
 • dodawanie subdomen - opcja TAK - pozwalająca na dodawanie subdomen w ilości przyznanej przez administratora, opcja NIE - nie pozwalająca na dodawanie subdomen
 • subdomeny - ilość subdomen możliwych do założenia, liczba określona przez administratora
 • limit zajętości - limit zajętości konta FTP, parametr określony przez administratora serwera
 • konta pocztowe - ilość kont pocztowych możliwych do założenia dla zakładanych subdomen, parametr określony przez administratora serwera
 • aliasy pocztowe - ilość aliasów możliwych do utworzenia dla zakładanych subdomen. Alias pozwala na stworzenia alternatywnego adresu dla konta email. Jednym z celów stworzenia aliasu może być oddzielenie adresu firmowego od osobistego. Przykładowo dla celów służbowych używasz adresu Jan.Kowalski@itserwis.pl natomiast dla celów prywatnych tworzysz alias krótszy prostszy i łatwiejszy do zapamiętania: janek@itserwis.pl. W ten sposób posiadamy kilka adresów mimo, że mamy tylko jedno konto pocztowe. Parametr ten jest określony przez administratora serwera
 • listy pocztowe - czyli automat do rozsyłania wiadomości na wiele adresów email równocześnie, parametr pokazuje ilość list pocztowych możliwych do utworzenia dla zakładanych subdomen, i jest również określony przez administratora.

  Modyfikując konto FTP samodzielnie możemy zmienić tylko hasło, reszta parametrów przyznawana jest przez administratora serwera .

  Następnie możemy przystąpić do modyfikacji domeny. Tu również większość parametrów jest odgórnie ustalona.

  do góry


  Modyfikacja domeny

  Tabela zawiera następujące informacje:
 • Nazwa domeny: nazwa danej domeny przypisanej do naszego konta
 • WebAs: informacja czy dla danej domeny jest dostępny program WebAs
 • SSL: informacja czy dla danej domeny włączone są połączenie szyfrowane (SSL)
 • Konto FTP: konto na którym umieszczone są strony dla danej domeny (będzie to zawsze konto, którym w danym momencie administrujemy)
 • Subdomeny: ilość subdomen założonych dla danej domeny oraz limit subdomen ustalony przez głównego administratora
 • Konta pocztowe: ilość kont pocztowych założonych w danej domenie oraz ich limit ustalony przez głównego administratora
 • Zajętość: zajętość łączna wszystkich kont pocztowych w danej domenie oraz limit zajętości dla całej domeny ustalony przez administratora

  W przypadku kliknięcia linku nad polem "Subdomeny": "Pokaż daty", w ostatnich trzech kolumnach uzyskamy następujące informacje:
 • Data ważności: data ustawiona przez administratora przy zakładaniu domeny lub jej późniejszej modyfikacji (pole ma charakter wyłącznie informacyjny)
 • Data założenia: data zapisująca się automatycznie przy zakładaniu domeny lub subdomeny
 • Data modyfikacji - data ostatnich zmian w konfigracji domeny lub subdomeny

  Modyfikacja konkretnej domeny:

  a) parametry domeny:
 • nazwa domeny - nazwa domeny, którą konfigurujemy
 • konto FTP - nazwa konta FTP do którego domena jest przypisana (z niego pobierane są strony WWW)
 • podkatalog - podkatalog z którego zostanie pobrana strona po wpisaniu adresu domeny w przeglądarce - daje to mozliwosc umieszczenia kilku stron na jednym koncie ftp (pole to nie jest wymagane - jeśli zostanie puste strona zostanie pobrana z glównego katalogu public_html na danym koncie ftp).
 • ważność domeny - ważność domeny wpisana w formacie dzień- miesiąc - rok , ustawiona przez administratora serwera - ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny
 • data aktywacji domeny - data założenia domeny w programie administracyjnym
 • data ostatniej zmiany - data ostatniej modyfikacji domeny wykonana w programie administracyjnym

  b) SSL - jest to protokół bezpiecznego połączenia pomiedzy serwerem a komputerem, pozwala na bezpieczna wymiane informacjii minimalizuje ryzyko przechwycenia informacji przez osoby niepożądane. Parametr ten pokazuje nam informacje czy nasza domena jest tym protokołem zabezpieczona, parametr ten zmienia administrator serwera.

  c) hasło domeny pocztowej - pozwala na samodzielną zmianę hasła przez użytkownika domeny, nowe hasło należy podać dwukrotnie w celu uniknięcia pomyłki przy wpisywaniu nowego hasła. Hasło może zawierać litery oraz cyfry i mieć długość od 6 do 16 znaków. Po kliknieciu przycisku "zapisz zmiany" - następuje zmiana hasła.

  d) parametry domeny pocztowej: klikając na link " Administracja domena pocztową" przechodzimy bezpośrednio do programu do administracji kontami pocztowymi. Poniżej znajdują sie informacje na temat ustawień dla domeny:
 • zajetość - faktyczna zajątość domeny pocztowej
 • limit zajętości - limit zajętości przyznany przez administratora
 • konta pocztowe - ilość kont pocztowych założona na serwerze
 • limit kont pocztowych - limit ilości kont przyznany przez administratora
 • aliasy pocztowe - ilość aliasów założonych dla utworzonych kont
 • limit aliasów pocztowych - limit ilości aliasów przyznany przez administratora
 • listy pocztowe - ilość utworzonych list pocztowych
 • limit list pocztowych - limit ilości list pocztowych przyznanych przez administratora

  e) limity programu WebAs - informacja na temat możliwości zakładania subdomen do domeny:
  TAK - mamy możliwość zakładania subdomen w ilości określonej przez administratora,
  NIE - nie mamy możliwości zakładania subdomen.
  W przypadku przyznania nam praw przez głównego administratora do zakładania subdomen w wierszu poniżej wyświetlony jest limit subdomen którą możemy założyć w danej domenie

  f) hasło do statystyk - Statystyki stron znajdują się pod adresem http://stat.dowolnadomena.pl. Szczegółowe statystyki są dostępne po wybraniu danego miesiąca. Statystyki można zabezpieczyć hasłem wpisując go dwukrotnie aby uniknąć pomyłki.

  do góry


  Domeny - dodawanie

  Posiadając możliwość samodzielnego dodawania subdomen, możemy to uczynić wybierając link: Domeny - "dodawanie" i konfigurując ją w ten sam sposób jak w opisie dotyczącym modyfikacji domeny. Jeżeli posiadamy domenę itserwis.pl to jako nazwę domeny wpisujemy subdomenę utworzoną do tej domeny np.: test.itserwis.pl. W polach poniżej możemy skonfigurować również:
 • podkatalog: katalog w którym umieścimy stronę, która będzie się wyświetlała po wpisaniu w przeglądarce adresu subdomeny. Katalog taki należy założyć na danym koncie FTP w katalogu głównym (public_html), a następnie wgrać do niego strony (przede wszystkim plik index)
 • hasło: hasło domeny pocztowej (dla konta postmaster@subdomena.domena.pl), dzięki któremu właściciel subdomeny będzie mógł w niej skonfigurować usługi pocztowe z pomocą programu HostAs
 • hasło do statystyk: po zaznaczeniu opcji "Stystyki są zabezpieczone hasłem" oraz wpisaniu dwukrotnie hasła, statystki odwiedzin strony pod subdomeną (stat.subdomena.domena.pl) zostaną zabezpieczone hasłem dzięki czemy dostęp do nich będą posiadać tylko uprawnione osoby.
  Pozostałe parametry są ustalone przez głównego administratora systemu i w programie WebAs nie ma możliwości ich edycji.

  do góry


  Wyszukiwarka - pozwala na sprawdzenie czy dana domena jest wolna i na jakich znajduje się dnsach. Sprawdzając zajętość domeny mamy do wybory dwa rodzaje dnsów: dns.tpsa.pl oraz lokalny dns. Po wyborze dnsów i kliknięciu na przycisk "szukaj" pokazuje się nam stan zajętości sprawdzaniej domeny.

  do góry


  Logi - czyli zapis poleceń wykonywanych na serwerze, zarówno tych błędnych jak i udanych.

  Pierwsza kolumna to kolumna z datami dni z których możemy pobrać logi, kolumna "rozmiar" zawiera rozmiar pliku logów podany w KB. Klikając na link "pobierz logi" pojawia nam się okno gdzie do wyboru mamy zapisanie pliku lub otwarcie go z bieżącej lokalizacji. Po wybraniu opcji "zapisz", wybraniu lokalizacji na lokalnym komputerze gdzie plik ma być wgrany, możemy go otworzyć np. Wordpadem lub innym edytorem tekstu.

  do góry


  Zakończenie pracy z programem i dodatkowe informacje.

  Jeśli dokonaliśmy już pełnej konfiguracji konta FTP i subdomen możemy zakończyć korzystanie z programu. W tym celu należy na dole strony kliknąć przycisk "Wyloguj". Po wciśnięciu go po chwili ukaże się na ekranie okno z informacja "Wylogowałeś sie z WebAs, zaloguj sie ponownie". W każdej chwili możemy ponownie zalogować się do programu i jeszcze raz zmienić powyższe parametry - wskazana jest np. zmiana hasła do programu co jakiś okres.

  Życzymy przyjemnego korzystania z oprogramowania.

  do góry

 •  
  . FAQ POMOC INFORMACJE KONTAKT ul. Dworcowa 76, 85-010 Bydgoszcz, tel./fax (0-52) 322 58 84
  .