.
wtorek, 3 października 2023
.
INTERNET
.
CENNIK
.
POMOC
.
POCZTA
.
INTERNET
.
 
oferta
internet
.   skrzynka pocztowa
.   konto WWW
.   serwer wirtualny
 
pomoc
.   MailAs
.   HostAs
.   WebAs
 
MailAs

1. Podstawy
2. Logowanie
3. Funkcje
4. Zakończenie

Krótka charakterystyka programu

Program do obsługi konta pocztowego MailAs jest jednym z narzędzi udostępnianych w celu szybkiej i łatwiej konfiguracji Swojego konta przez każdego użytkownika systemu. Program ten umożliwia zmianą parametrów założonego w systemie konta np. hasła, jak również konfigurację dodatkowych usług dla konta np. powiadomienia na komórkę oraz autoresponder (automatyczna odpowiedź nadawcy). Poniżej zamieszczamy wyjaśnienia pojęć użytych w opisie programu.

Nazwa domeny - nazwa domeny przypisanej do serwera
Nazwa użytkownika - postmaster: główny administrator domeny pocztowej mający dostęp do wszystkich opcji w programie HostAs
Hasło - hasło przyznane dla konta postmaster
Logowanie - wejście do programu
Status konta - konto może być aktywne (włączone) lub nieaktywne (konto zablokowane)
Identyfikacja konta - wprowadzenie hasła dla konta email
Parametry konta:
 • opis konta - identyfikacja użytkownika
 • quota - wielkość konta wyrażona w MB
  Reguły przesyłania poczty:
 • poczta ma pozostawać na koncie - wszystkie wiadomości są zachowywane na koncie i można je później pobrać przez dowolnego Klienta poczty np. Outlook'a lub WebMail'a
 • poczta ma być przesyłana na konta - inaczej funkcja "forward" - możliwość automatycznego przesyłania wiadomości na inne konta
  Powiadomienie przez sms - możliwość przesyłania informacji o otrzymanych wiadomościach email na telefon komórkowy
  Autoresponder - automatyczna odpowiedź na otrzymany email

  do góry


  Sposób logowania się do programu.

  Program MailAs zainstalowany jest na każdym z serwerów pod adresem http://as.itserwis.pl . Logowanie do programu odbywa się w sposób szyfrowany za pomocą usługi SSL (kodowanie 128 bit). MailAs działa na porcie 4040 w związku z czym jeśli korzystamy z sieci wewnętrzej należy zwrócić uwagę czy konfiguracja firewalla pozwala na komunikację z tym portem. W tym przypadku należy również koniecznie zwrócić uwagę czy połączenie z którego korzystamy nie odbywa się przez serwer Proxy. Obydwa przypadki: zablokowany w sieci wewnętrzej port 4040 lub korzystanie z serwera Proxy uniemożliwi korzystanie z programu. Powyższa konfiguracja jest konieczna w celu zapewnienia jak najwyższego standardu bezpieczeństwa oraz stabilnej pracy oprogramowania.

  W przypadku konfiguracji serwera proxy w przeglądarce pojawia się strona:

  Żądany URL nie może zostać pobrany

  --------------------------------------------------------------------------------

  Podczas sprowadzania URL-a: http://as.itserwis.pl/

  wystąpił następujący błąd:

  Dostęp zabroniony.

  Konfiguracja serwera wyklucza Twój dostęp do niego w chwili obecnej. Skontaktuj się z Twoim providerem jeśli jest jest to nieprawidłowość.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Generated Thu, 21 Aug 2003 09:14:38 GMT by w3cache.agh.edu.pl (Squid/2.4.STABLE7)

  Gdy otrzymamy taki komunikat po wpisaniu adresu programu, należy w przeglądarce odznaczyć "Użyj serwera proxy". Jeśli powyższe warunki są spełnione możemy już zalogować się do programu i dokonać konfiguracji konta. Wpisując w przeglądarce adres programu: http://as.itserwis.pl w pierwszej kolejności otrzymujemy komunikat "Alert zabezpieczeń". Aby przejść dalej należy wybrać opcję: "Czy chcesz kontynować? - Tak". Po wciśnięciu przycisku ukaże się poniższa strona (kolorystyka zależna od użytkowanego serwera):

  Jako nazwa domeny automatycznie wpisze się nazwa domeny którą użyliśmy w adresie http://as.itserwis.pl czyli w tym przypadku będzie to "itserwis.pl" . Nazwę domeny można zmienić na inną utrzymywaną na tym samym serwerze. W drugim polu należy wpisać nazwę konta e-mail, które chcemy skonfigurować np. jeśli jest to konto jankowalski@itserwis.pl, należy tu wpisać tylko "jankowalski". Następnie w ostatnim polu wpisujemy hasło do podanego wyżej konta - hasło to zostało przydzielone Państwu przez administrotora i jest tym samym hasłem które używane jest przy odbieraniu poczty. Po wpisaniu wszystkich powyższych informacji możemy już zalogować się do programu i rozpocząć konfigurację usług.

  do góry


  Opis poszczególnych funkcji programu.

  Po zalogowaniu się do programu MailAs ukaże się Państwu poniższa tabela (strona). Znajdują się w niej wszystkie parametry Państwa konta. Część paramterów jest wpisana na stałe i nie mają Państwo uprawnień do ich zmiany, część mogą Państwo samodzielnie skonfigurować. Przy zmianie poszczególnych wartości nie jest konieczne za każdym razem ich zapisywanie, można zmienic jednocześnie kilka opcji i na końcu zapisać zmiany.
  właściwości konta pocztowego
  a) Identyfikacja konta:
  W polach tych można wpisywać nowe hasło w przypadku chęci jego zmiany. Pole to będzie zawsze puste. Wpisując nowe hasło w puste pole, a następnie klikając na dole strony przycisk "Zapisz zmiany" mogą Państwo samodzielnie zmienić hasło do własnego konta e-mail. Po takiej zmianie logowanie do programu MailAs oraz do odbioru poczty będzie się odbywało już z nowym hasłem, dlatego też wpisane hasło należy zanotować lub zapamiętać. Jeśli zapomną Państwo hasło konieczny będzie kontakt z administorem systemu lub całej domeny (osoby mającej dostęp do tworzenia nowych kont e-mail) w celu zmiany hasła. Hasło należy podać dwukrotnie - wykluczenie pomyłki przy wpisywaniu nowego hasła. Hasło może zawierać litery oraz cyfry i mieć długość od 6 do 16 znaków. Z przyczyn technicznych (możliwości oprogramowania) używanych jest tylko 8 znaków (znaki od 9 do 16 nie mają znaczenia dla systemu). Z tego powodu przy odbieraniu poczty w programie Webmail lub za pomocą dowolnego klienta poczty np. OutlookExpress sprawdzanych jest 8 pierwszych wpisanych znaków - pozostałe znaki mogą być dowolne - logowanie i tak nastąpi.

  b) Parametry konta:
  W tej rubryce występują dwa pola: Opis oraz Quota.
  Pierwszy parametr - Opis - jest używany w kilku celach. Parametr ten pozwala administratorowi domeny na identyfikację użytkownika (w głównym programie administracyjnym) oraz używany jest w opisie wiadomości e-mail wysyłanej za pomocą programu WebMail (informacja "Od" dla osoby otrzymującej od Państwa wiadomość). Nie jest on natomiast używany przy wysyłaniu poczty poprzez klienta poczty np. Outlook - tu stosowany jest opis podany w samym kliencie przy konfiguracji konta e-mail. Opis w programie MailAs mogą Państwo samodzielnie zmienić, wpisując nowy, a następnie klikając na dole strony przcisk "Zapisz zmiany". Po dokonaniu tej zmiany wszędzie będzie już używany i widoczny nowy opis konta. Drugim parametrem w tej rubryce jest Quota. Jest to parametr wyłącznie informacyjny - wielkość konta które przydzielił Państwu administrator domeny. Aby zmienic ten parametr (wielkość dostępnej dla Państwa powierzchni na wiadomości e-mail) należy skontaktować się z administratorem domeny - wyłącznie on może dokonać tej zmiany.

  c) Reguły przesyłania poczty:
  W rubryce tej mogą Państwo skonfigurować następujące funkcje:
 • Poczta ma pozostawać na koncie - opcja ta jest automatycznie zaznaczona. Przy takim wyborze wszystkie otrzymane przez Państwa wiadomości zostaną zachowane na koncie i będą je mogli Państwo z niego odebrać. W tym przypadku konto będzie fukcjonawać standardowo. Nie zaznaczanie tej opcji jest wskazane wyłacznie wtedy jeśli powyższe konto ma być używane wyłącznie jako autoresponder (np. wysyłane na nie są puste wiadomości w celu uzyskania oferty) lub też cała poczta jest przekierowywana na inne konto (Forward) z którego jest już odbierana. W przypadku nie zaznaczenie tej opcji wszystkie otrzymane wiadomości na to konto e-mail zostaną automatycznie usunięte.
 • Poczta ma być przesłana na konta - inaczej funkcja "forward", funkcję tą mogą Państwo stosować np. przy korzytaniu z konta zarówno w biurze jak i w domu gdy w obu przypadkach poczta ściągana jest przez klinta poczty (np. Outlook'a). Dzięki temu kopia wiadomości będzie przesyłana na drugie konto, a wszystkie wiadomości będą mieli Państwo jednocześnie w obu miejscach. Funkcji tej można używać również w przypadku gdy chcą Państwo wyłącznie przekierować pocztę na inne konto bez pozostawiania jej na właściwym - w tym przypadku należy odznaczyć funkcję "Poczta ma pozostawać na koncie". Program umożliwa wpisanie do trzech adresów na które będą przesyłane kopie otrzymanych wiadomości.

  d) Powiadomienie poprzez SMS:
  Punkt ten umożliwa ustawienie Państwu przesyłania informacji o otrzymanych wiadomościach e-mail na telefon komórkowy. W zależności do sieci z której Państwo korzystaja konfiguracja różni się od siebie.

  I. Obsługa bramki podstawowej EraOmnix.
  W celu uzyskania loginu i hasła dzięki któremu będzie można wysyłac powiadomienia o przychodzącej poczcie na telefon komórkowy należy:
 • wysłać wiadomość SMS z telefonu pod numer 6677 o treści "HASLO" (dotyczy abonentów sieci EraGSM)
 • wysłać wiadomość SMS z telefonu pod numer +48 604 11 66 77 o treści "HASLO" (dotyczy abonentów innych sieci GSM) (opłata jak za normalny SMS)
  Po otrzymaniu hasła należy się zalogować do bramki podstawowej EraOmnix gdzie należy wypełnić kwestionariusz osobowy.
  Jako loginu należy użyc numeru telefonu z którego zostal wysłany SMS (dla abonentów innych sieci niż EraGSM należy dodać do numeru prefix 48 np.: 48609111781). Następnie należy ustawić w programie MailAs w ustawieniach danego konta pocztowego:
 • numer telefonu na który mają przychodzić powiadomienia
 • login na bramce
 • hasło na bramce
  W ten sposób można uzyskać bezpłatne powiadomienia, których limit wynosi 10 dziennie.
  Drugą możliwością uzyskania loginu i hasła na bramce sieci EraGSM jest wypełnienie formularza osobowego i podania adresu e-mail. Na adres ten będzie coddziennie dostarczana wiadomość z nowym hasłem. W tym przypadku limit wysłanych wiadomości dziennie wynosi 5.
  Więcej informacji na stronie operatora sieci EraGSM
  http://www.eraomnix.pl oraz http://www.eraomnix.pl/sms/login/login.jsp.

  II. Powiadomienia do sieci IDEA przez bramkę IdeaMbox.
  W celu uzyskania możliwości wysyłania bezpłatnych powiadomień o przychodzącej poczcie należy zarejestrować się na stronie http://www.idea.pl/portal/map/map/register. Po uzyskaniu loginu i hasła należy wpisać je w ustawieniach programu MailAs dotyczących danego konta pocztowego. Liczba wysłanych powiadomień, a zarazem SMSów na bramce wynosi 10 dziennie.

  III. W przypadku wykupienia usług Eranet lub IdeaNet u operatora danej sieci GSM, należy wpisać adres email w polu przeznaczonym na nr telefonu komórkowego. Takie ustawienie spowoduje, że powiadomienia o przychodzącej poczcie będą przesyłane na konto email u operatora sieci GSM. W tym przypadku ilość wysłanych powiadomień nie jest limitowana.

  IV. W przypadku usług sieci Plus GSM wystarczy podać własny numer telefony, a następnie ustawić ilość wiadomości które mają zostać wysłane.
  Program umożliwa podanie dwóch numerów telefonów na które będą przesyłane powiadomienia.

  e) Autoresponder:
  Rubryka umożliwa Państwu ustawienie automatycznej odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Autoresponder można stosować w kilku przypadkach:
 • automatyczna odpowiedź na każdego e-maila z podziękowaniem za wiadomość np. Dziękuję za przesłanie wiadomości, odpowiem najszybciej jak to możliwe.
 • automatyczna odpowiedź na otrzymanego e-maila w przypadku jeśli przez jakiś czas jesteśmy nieobecni np. Dziękuję za przesłanie wiadomości. Aktualnie przebywam na urlopie. Skontaktuję się z Państwem po powrocie.
 • automatyczne przesłanie oferty, cennika lub innych informacji handlowych.
  W dwóch pierwszych przypadkach należy również pamiętać aby funkcja "Poczta ma pozostawać na koncie" była zaznaczona. W trzecim przypadku można ją odznaczyć i wtedy dany adres będzie służył wyłącznie jak autoresponder (nie będą gromadzone niepotrzebne wiadomości).
  Jeśli chcemy aby autoresponder był aktywny w którymś z powyższych przypadków należy zaznaczyć opcję: "Autoresponder ma być aktywny" oraz wpisać w oknie poniżej tekst, który ma otrzymywać nadawca wiadomości. W oknie można wpisać do 8000 znaków. Aby zapisać konfigurację należy kliknąć przycisk "Zapisz zmiany".

  do góry


  Zakończenie pracy z programem i dodatkowe informacje.

  Jeśli dokonaliśmy już pełnej konfiguracji konta możemy zakończyć korzystanie z programu. W tym celu należy na dole strony kliknąć przycisk "Wyloguj". Po wciśnięciu go po chwili ukaże się na ekranie okno podobne do tego które było na samym początku z tekstem w kolorze czerwonym "Użytkownik został wylogowany". W każdej chwili możemy ponownie zalogować się do programu i jeszcze raz zmienić powyższe parametry - wskazana jest np. zmiana hasła do konta co jakiś okres.

  Dodatkowe informacje w przypadku problemów z połączeniem się z programem:
  a) jeśli po wpisaniu w przeglądarce adresu programu pojawia się strona o braku możliwości połaczenia należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy aktualnie posiadamy połączenie internetowe z serwerem. Można tego dokonać np. za pomocą poleceń ping lub traceroute. Polecenia te należy wpisać w oknie programu "dos" jeśli korzystamy z systemy Windows, lub innego programu używanego przez nas. Aby otworzyć okno programu "dos" należy dla systemu Windows z menu "Start" wybrać opcję "Uruchom", a następnie wpisać w polu textowym polecenie "command". Po zatwierdzeniu pojawi nam się nowe okno programu "dos". W lini poleceń należy wtedy wpisać:
  ping itserwis.pl (gdzie itserwis.pl to nazwa Państwa domeny)
  lub
  tracert itserwis.pl
  Jeśli uzyskają Państwo czasy połaczeń z hostem świadczy to o tym, że jest połączenie z serwerem.
  Jeśli natomiast nie ma żadnych informacji należy sprawdzić czy połączenie z internetem zostało prawidłowo skonfigurowane.
  b) Posiadając pewność, że mamy połączenie z serwerem możemy jeszcze raz sprawdzić czy po wpisaniu strony programu uzyskamy stronę logowania. Jeśli to nie następi należy do administratora systemu wysłać odpowiednią informację wraz komunikatami błędów (np.zapisując stronę błędów) oraz dokładne informacje na temat tego w jakiś sposób łączyliśmy się ze stroną (podać adres strony, typ przeglądarki, informacje na temat rodzaju połączenia z internetem - modem, sieć firmowa, sdi itp). Po otrzymania takich informacji administrator z pewnością będzie mógł udzielić szybkiej i rzeczowej odpowiedzi.

  Życzymy przyjemnego korzystania z oprogramowania.

  do góry

 •  
  . FAQ POMOC INFORMACJE KONTAKT ul. Dworcowa 76, 85-010 Bydgoszcz, tel./fax (0-52) 322 58 84
  .