.
wtorek, 3 października 2023
.
INTERNET
.
CENNIK
.
POMOC
.
POCZTA
.
INTERNET
.
 
oferta
internet
.   skrzynka pocztowa
.   konto WWW
.   serwer wirtualny
 
pomoc
.   MailAs
.   HostAs
.   WebAs
 
HostAs

1. Podstawy
2. Logowanie
3. Funkcje
3a. Konta
3b. Aliasy
3c. Listy pocztowe
3d. Konto domyślne
3e. Powiadomienia
4. Zakończenie

Krótka charakterystyka programu

Program HostAs służy do administracji usługami pocztowymi w danej domenie lub subdomenie. Umożliwia on szybkie dodawanie, usuwanie czy też modyfikację:
 • kont pocztowych (ustawienie ograniczenia pojemności dla poczty, powiadomień na komórkę),
 • kont forward (kont na które mają być przesyłane kopie wiadomości),
 • aliasów (alternatywny adres e-mail),
 • autoresponderów ( automatyczna odpowiedź nadawcy),
 • list pocztowych(automat do rozsyłania wiadomości na wiele adresów email równocześnie).

  Poniżej zamieszczamy wyjaśnienia pojęć użytych w opisie programu:
 • Nazwa domeny - nazwa domeny przypisanej do serwera
  Nazwa użytkownika - postmaster: główny administrator domeny pocztowej mający dostęp do wszystkich opcji w programie HostAs
  Hasło - hasło przyznane dla konta postmaster
  Logowanie - wejście do programu
  Status konta - konto może być aktywne (włączone) lub nieaktywne (konto zablokowane)
  Identyfikacja konta - wprowadzenie hasła dla konta email
  Parametry konta:
 • opis konta - identyfikacja użytkownika
 • quota - wielkość konta wyrażona w MB
  Reguły przesyłania poczty
 • poczta ma pozostawać na koncie - wszystkie wiadomości są zachowywane na koncie i można je później pobrać przez dowolnego Klienta poczty np. Outlook'a lub WebMail'a
 • poczta ma być przesyłana na konta - inaczej funkcja "forward" - możliwość automatycznego przesyłania wiadomości na inne konta
  Powiadomienie przez sms - możliwość przesyłania informacji o otrzymanych wiadomościach email na telefon komórkowy
  Autoresponder - automatyczna odpowiedź na otrzymany email
  Alias - alternatywny adres konta pocztowego, widomości przesyłane na adres aliasu będą automatycznie kierowane na konto e-mail do którego stworzono alias
  Listy pocztowe - automat do rozsyłania wiadomości na wiele adresów email równocześnie
  Konta domyślne - konto na które trafia poczta wysłana na nieistniejący w danej domenie adres email

  do góry


  Sposób logowania się do programu.

  Program HostAs zainstalowany jest na każdym z serwerów pod adresem http://as.itserwis.pl . Logowanie do programu odbywa się w sposób szyfrowany za pomocą usługi SSL (kodowanie 128 bit). HostAs działa na porcie 4040 w związku z czym jeśli korzystamy z sieci wewnętrznej należy zwrócić uwagę czy powyższy port jest dostępny (usługa na firewallu). W tym przypadku należy również koniecznie zwrócić uwagę czy połączenie z którego korzystamy nie odbywa się przez serwer Proxy. Obydwa przypadki: zablokowany w sieci wewnętrznej port 4040 lub korzystanie z serwera Proxy uniemożliwi korzystanie z programu. Powyższa konfiguracja jest konieczna w celu zapewnienia jak najwyższego standardu bezpieczeństwa oraz stabilnej pracy oprogramowania.
  Jeśli powyższe warunki są spełnione możemy już zalogować się do programu i dokonać konfiguracji kont. Wpisując w przeglądarce adres programu: http://as.itserwis.pl w pierwszej kolejności otrzymujemy komunikat "Alert zabezpieczeń". Aby przejść dalej należy wybrać opcję: "Czy chcesz kontynuować? - Tak". Po wciśnięciu przycisku ukaże się poniższa strona (kolorystyka zależna od użytkowanego serwera):

  Jako nazwa domeny automatycznie wpisze się nazwa domeny którą użyliśmy w adresie http://as.itserwis.pl czyli w tym przypadku będzie to "itserwis.pl" . Nazwę domeny można zmienić na inną utrzymywaną na tym samym serwerze. W drugim polu należy wpisać "postmaster". Następnie w ostatnim polu wpisujemy hasło dla postmastera (otrzymane w odpowiedzi na zamówienie). Po wpisaniu wszystkich powyższych informacji możemy już zalogować się do programu i rozpocząć konfigurację usług.

  do góry


  Opis poszczególnych funkcji programu.

  Po zalogowaniu do programu HostAs ukaże się Państwu poniższa strona. Znajdują się na niej wszystkie parametry potrzebne do administracji usługami pocztowymi.

  do góry


  Konta - automatycznie na serwerze założone jest juz konto postmaster (konto administracyjne domeny pocztowej), wybierając opcje "dodaj konto" pojawia się następująca strona na której można konfigurować kolejne konta pocztowe:

  a1) Identyfikacja konta - nazwa konta email (znaki wystepujące przed @) - może składać sie z 2 do 40 znaków), hasło - przypisanie hasła do danego konta email. W polach tych w przypadku wyłączonej obsługi pamiętania haseł na Państwa serwerze pola te będą sie pojawiały jako puste. Hasło należy podać dwukrotnie - wykluczenie pomyłki przy wpisywaniu nowego hasła. Hasło może zawierać litery oraz cyfry i mieć długość od 6 do 16 znaków. Z przyczyn technicznych (możliwości oprogramowania) używanych jest tylko 8 znaków (znaki od 9 do 16 nie mają znaczenia dla systemu). Z tego powodu przy odbieraniu poczty w programie Webmail lub za pomocą dowolnego klienta poczty np. OutlookExpress sprawdzanych jest 8 pierwszych wpisanych znaków - pozostałe znaki mogą być dowolne - logowanie i tak nastąpi. Użytkownicy programu MailAs po zalogowaniu się na swoje konta mogą zmienić hasło.

  a2) Parametry konta:
  W tej rubryce występują dwa pola: Opis oraz Quota.
  Pierwszy paramter - Opis - jest używany w kilku celach. Parametr ten pozwala administratorowi domeny na identyfikację użytkownika oraz używany jest w opisie wiadomości e-mail wysyłanej za pomocą programu WebMail (informacja "Od" dla osoby otrzymującej od Państwa wiadomość). Nie jest on natomiast używany przy wysyłaniu poczty poprzez Klienta poczty np. Outlook - tu stosowany jest opis podany w samym kliencie przy konfiguracji konta e-mail. Opis Klient może samodzielnie zmienić w programie MailAs, wpisując nowy, a następnie klikając na dole strony przycisk "Zapisz zmiany". Po dokonaniu tej zmiany wszędzie będzie już używany i widoczny nowy opis konta. Drugim parametrem w tej rubryce jest Quota - wielkość konta podana w MB przydzielana dla poszczególnych kont. Parametr ten może zmienić tylko i wyłącznie administrator domeny w programie HostAs.

  a3) Reguły przesyłania poczty:
  W rubryce tej użytkownik konta może skonfigurować następujące funkcje:
 • Poczta ma pozostawać na koncie - opcja ta jest automatycznie zaznaczona. Przy takim wyborze wszystkie otrzymane przez Państwa wiadomości zostaną zachowane na koncie i będą je mogli Państwo z niego odebrać. W tym przypadku konto będzie funkcjonować standardowo. Nie zaznaczanie tej opcji jest wskazane wyłącznie wtedy jeśli powyższe konto ma być używane wyłącznie jako autoresponder (np. wysyłane na nie są puste wiadomości w celu uzyskania oferty) lub też cała poczta jest przekierowywana na inne konto (Forward) z którego jest już odbierana. W przypadku nie zaznaczenie tej opcji wszystkie otrzymane wiadomości na to konto e-mail zostaną automatycznie usunięte.
 • Poczta ma być przesłana na konta - inaczej funkcja "forward", funkcję to mogą Państwo stosować np. przy korzystaniu z konta zarówno w biurze jak i w domu gdy w obu przypadkach poczta ściągana jest przez Klienta poczty (np. Outlook'a). Dzięki temu kopia wiadomości będzie przesyłana na drugie konto, a wszystkie wiadomości będą mieli Państwo jednocześnie w obu miejscach. Funkcji tej można używać również w przypadku gdy chcą Państwo wyłącznie przekierować pocztę na inne konto bez pozostawiania jej na właściwym - w tym przypadku należy odznaczyć funkcję "Poczta ma pozostawać na koncie". Program umożliwia wpisanie do trzech adresów na które będą przesyłane kopie otrzymanych wiadomości.

  a4) Powiadomienie poprzez SMS:
  Punkt ten umożliwa ustawienie Państwu przesyłania informacji o otrzymanych wiadomościach e-mail na telefon komórkowy. W zależności do sieci z której Państwo korzystaja konfiguracja różni się od siebie.

  I. Obsługa bramki podstawowej EraOmnix.
  W celu uzyskania loginu i hasła dzięki któremu będzie można wysyłac powiadomienia o przychodzącej poczcie na telefon komórkowy należy:
 • wysłać wiadomość SMS z telefonu pod numer 6677 o treści "HASLO" (dotyczy abonentów sieci EraGSM)
 • wysłać wiadomość SMS z telefonu pod numer +48 604 11 66 77 o treści "HASLO" (dotyczy abonentów innych sieci GSM) (opłata jak za normalny SMS)
  Po otrzymaniu hasła należy się zalogować do bramki podstawowej EraOmnix gdzie należy wypełnić kwestionariusz osobowy.
  Jako loginu należy użyc numeru telefonu z którego zostal wysłany SMS (dla abonentów innych sieci niż EraGSM należy dodać do numeru prefix 48 np.: 48609111781). Następnie należy ustawić w programie MailAs w ustawieniach danego konta pocztowego:
 • numer telefonu na który mają przychodzić powiadomienia
 • login na bramce
 • hasło na bramce
  W ten sposób można uzyskać bezpłatne powiadomienia, których limit wynosi 10 dziennie.
  Drugą możliwością uzyskania loginu i hasła na bramce sieci EraGSM jest wypełnienie formularza osobowego i podania adresu e-mail. Na adres ten będzie coddziennie dostarczana wiadomość z nowym hasłem. W tym przypadku limit wysłanych wiadomości dziennie wynosi 5.
  Więcej informacji na stronie operatora sieci EraGSM
  http://www.eraomnix.pl oraz http://www.eraomnix.pl/sms/login/login.jsp.

  II. Powiadomienia do sieci IDEA przez bramkę IdeaMbox.
  W celu uzyskania możliwości wysyłania bezpłatnych powiadomień o przychodzącej poczcie należy zarejestrować się na stronie http://www.idea.pl/portal/map/map/register. Po uzyskaniu loginu i hasła należy wpisać je w ustawieniach programu MailAs dotyczących danego konta pocztowego. Liczba wysłanych powiadomień, a zarazem SMSów na bramce wynosi 10 dziennie.

  III. W przypadku wykupienia usług Eranet lub IdeaNet u operatora danej sieci GSM, należy wpisać adres email w polu przeznaczonym na nr telefonu komórkowego. Takie ustawienie spowoduje, że powiadomienia o przychodzącej poczcie będą przesyłane na konto email u operatora sieci GSM. W tym przypadku ilość wysłanych powiadomień nie jest limitowana.

  IV. W przypadku usług sieci Plus GSM wystarczy podać własny numer telefony, a następnie ustawić ilość wiadomości które mają zostać wysłane.
  Program umożliwa podanie dwóch numerów telefonów na które będą przesyłane powiadomienia.

  a5) Autoresponder:
  Rubryka umożliwa Państwu ustawienie automatycznej odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Autoresponder można stosować w kilku przypadkach:
 • automatyczna odpowiedź na każdego e-maila z podziękowaniem za wiadomość np. Dziękuję za przesłanie wiadomości, odpowiem najszybciej jak to możliwe.
 • automatyczna odpowiedź na otrzymanego e-maila w przypadku jeśli przez jakiś czas jesteśmy nieobecni np. Dziękuję za przesłanie wiadomości. Aktualnie przebywam na urlopie. Skontaktuję się z Państwem po powrocie.
 • automatyczne przesłanie oferty, cennika lub innych informacji handlowych.
  W dwóch pierwszych przypadkach należy również pamiętać aby funkcja "Poczta ma pozostawać na koncie" była zaznaczona. W trzecim przypadku można ją odznaczyć i wtedy dany adres będzie służył wyłącznie jak autoresponder (nie będą gromadzone niepotrzebne wiadomości).
  Jeśli chcemy aby autoresponder był aktywny w którymś z powyższych przypadków należy zaznaczyć opcję: "Autoresponder ma być aktywny" oraz wpisać w oknie poniżej tekst, który ma otrzymywać nadawca wiadomości. W oknie można wpisać do 8000 znaków. Aby zapisać konfigurację należy kliknąć przycisk "Zapisz zmiany".
  Koniecznym jest skonfigurowanie dwóch pierwszych punktów czyli:identyfikacja konta i parametry konta. Pozostale parametry użytkownik konta email może skonfigurować samodzielnie.

  do góry


  Aliasy - wybierając opcje aliasy - "dodaj alias" pojawia się następująca strona na której można ustawić aliasy dla konta pocztowego.
  nowy alias
  W polu "alias" wpisujemy alternatywny adres email (np. janek) - liczba znaków może być nieograniczona, w polu email adres konta do którego dany adres ma być przypisany (np. jan@itserwis.pl).

  Alias pozwala na stworzenia alternatywnego adresu dla konta email. Jednym z celów stworzenia aliasu może być oddzielenie adresu firmowego od osobistego. Przykładowo dla celów służbowych używasz adresu Jan.Kowalski@itserwis.pl natomiast dla celów prywatnych tworzysz alias krótszy, prostszy i łatwiejszy do zapamiętania: janek@itserwis.pl. W ten sposób posiadamy kilka adresów mimo, że mamy tylko jedno konto pocztowe.
  Alias może być również używany w przypadku większych firm kiedy to kilka osób odpowiada na pytania Klientów z różnych komputerów. Przykładowo tworząc alias biuro@itserwis.pl - do godziny 14.00 będzie on wszystkie wiadomości kierował do Pani X, która będzie odpowiadać na zapytania ze Swojego komputera, natomiast po godzinie 14.00 ustawienia aliasu zostają zmienione i wszystkie wiadomości przychodzące na adres biuro@itserwis.pl będzie odbierał już Pan Y. Oczywiście okres czasu może być dłuższy, a takie ustawienia z pewnością ułatwią nam korzystanie z poczty w przypadku urlopów itp.

  do góry


  Listy pocztowe - wybierając opcje: listy pocztowe - "dodaj liste" pojawia się następująca strona na której można listę pocztową konfigurować:
  nowa lista pocztowa
  Każdy z serwerów posiada możliwość założenie listy pocztowej czyli automatu do rozsyłania E-maili jednocześnie na wiele kont
  c1) identyfikacja listy: w rubryce tej występują dwa parametry: Nazwa listy - adres listy ( bez @itserwis.pl ) oraz Opis listy - informacja wyświetlana w panelu administracyjnym obok nazwy listy
  c2) Tryb pracy listy:
 • lista otwarta: na listę można pisać z dowolnego adresu e-mail,czyli e-mail wysłany z dowolnego adresu zostanie rozesłany do wszystkich zapisanych na listę
 • lista zamknięta: na listę mogą pisać tylko użytkownicy których adres znajduje się na liście, czyli wiadomość wysłana przez jednego z użytkowników trafi na wszystkie inne adresy e-mail wpisane na listę
 • lista moderowana: na listę mogą pisać tylko wybrane osoby których adres e-mail podany jest jako adres moderatora.
  Wiadomości z innych adresów są automatycznie usuwane i nie są przesyłane na żaden adres.

  Przy wyborze listy należy zwrócić uwagę na to kto będzie użytkownikiem listy. Jeśli np. ma to być tylko lista do rozsyłania informacji do użytkowników należy wybrać liste moderowaną, na którą można pisać wyłącznie z adresu podanego jako moderator, listy z wszystkich innych adresów (np. odpowiedzi) są usuwane i nie otrzymują ich inni użytkownicy listy, jak to jest np. w przypadku listy zamkniętej.

  Automatyczna subskrypcja - zaznaczenie pola automatyczna subskrypcja oznacza, że wpis następuje automatycznie (bez potwierdzenia) po wysłaniu e-maila na adres listy z tematem "subscribe" (usunięcie adresu z lity nastąpi po wysłaniu na adres listy wiadomości z tematem "unsubscribe").

  Odpowiedz do nadawcy - zaznaczenie tej opcji spowoduje że użycie opcji "odpowiedź" po otrzymaniu widomości wysłanej z listy pocztowej sprawi, że odpowiedź na wiadomość zostanie wysłana do nadawcy listy pocztowej.

  c3) konta w domenie itserwis.pl - proszę wybrać konta - w tej rubryce mają Państwo możliwość wybrania adresów kont założonych w danej domenie.
  c4) pozostałe konta - możliwość wpisania dowolnych adresów kont z poza naszej domeny (konta należy wpisywać oddzielając je spacją, enterem lub przecinkiem)

  Po wysłaniu wiadomości na adres listy pocztowej wiadomość ta zostanie rozesłana na wszystkie konta dodane do tej listy pocztowej.

  do góry


  Konto domyślne - wybierając opcje Konto domyślne - "dodaj konto domyślne" pojawia sie następująca strona pozwalająca na skonfigurowanie tego parametru
  konto domyślne
  Konto domyślne czyli konto na które przychodzą wszystkie wiadomości wysłane na nieistniejący adres email w danej domenie. Do wyboru są tu 3 możliwości:
 • wybór konta w bieżącej domenie pocztowej - należy wybrać adres z listy rozwijalnej kont pocztowych
 • konto w innej domenie - należy wpisać adres email konta domyślnego jeśli jest ono w innej domenie niż konfigurowana (u nas itserwis.pl)
 • należy podać domenę w której skonfigurowane jest konto domyślne i na które mają być przesyłane wszystkie wiadomości wysłane na nieistniejące adresy w konfigurowanej domenie (u nas itserwis.pl)

  do góry


  Powiadomienia - opcja umożliwiająca bez konieczności konfiguracji jakichkolwiek innych programów wysłanie do wszystkich bądź wybranych użytkowników posiadających konta w konfigurowanej domenie (u nas firmax.pl) tej samej wiadomości (np. powiadomień o zmianach w konfiguracji usług itp.)
  powiadomienia
  W celu wysłania wiadomości do wybranych użytkowników należy:
 • w oknie po lewej stronie ekranu ("Wybierz konta") wybrać konta użytkowników do których chcemy wysłać wiadomość - wpisać dane identyfikujące osobę wysyłającą powiadomienie (np. Jan Kowalski) - wpisać adres e-mail z którego powiadomienia mają zostać wysłane (nadawca) - na to konto będę również dostarczane wiadomości wysłane jako odpowiedź na powiadomienie
 • podać temat wiadomości
 • wpisać tekst powiadomienia

  Po wypełnieniu wszystkich pól możemy wysłać wiadomość do wybranych użytkowników klikając "wyślij".

  do góry


  Zakończenie pracy z programem i dodatkowe informacje.

  Jeśli dokonaliśmy już pełnej konfiguracji domeny pocztowej możemy zakończyć korzystanie z programu. W tym celu należy na dole lub u góry strony kliknąć przycisk "Wyloguj". Po wciśnięciu go po chwili ukaże się na ekranie okno podobne do tego które było na samym początku z tekstem w kolorze czerwonym "Użytkownik został wylogowany". W każdej chwili możemy ponownie zalogować się do programu i jeszcze raz zmienić powyższe parametry - wskazana jest np. zmiana hasła do programu co jakiś okres.

  do góry

 •  
  . FAQ POMOC INFORMACJE KONTAKT ul. Dworcowa 76, 85-010 Bydgoszcz, tel./fax (0-52) 322 58 84
  .